Chi tiết tin tức

|

Phân hệ hành chính điện tử (cổng Egov)

I. PHẦN MỀM CÀI ĐẶT VÀ HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT
 
1. Cổng Egov (Cổng thông tin Hành chính điện tử): http://egov.uneti.edu.vn và App: ASC_EGOV
  • Đối tượng sử dụng: Toàn trường (người dùng được cấp quyền).
  • Sử dụng bằng 1 trong 2 cách sau:
 
2. Ghi chú:
  • Sử dụng đầy đủ chức năng cổng Egov cung cấp: Người dùng sử dụng cách 1
  • Xem nhanh các nội dung: Thông báo, Lịch công tác, Lịch dạy - Lịch thi: Người dùng sử dụng cách 2

 

II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CỔNG EGOV (PHIÊN BẢN WEB) DÀNH CHO KHOA CHUYÊN MÔN:
 
1. Cổng Egov dành cho khoa chuyên môn:
  • Đối tượng sử dụng: Khoa chuyên môn.
  • Tài liệu hướng dẫn sử dụng: Tải file
 
2. Ghi chú:
  • Điểm danh sinh viên: Giảng viên cần hoàn thiện trong vòng 7 ngày kể từ ngày tiết dạy kết thúc
  • Trong thời gian tới việc nâng cấp cổng Egov tiếp tục được thực hiện, các nội dung nâng cấp bổ sung sẽ có thông báo để các đối tượng liên quan được biết, đồng thời tài liệu hướng dẫn cũng sẽ được điều chỉnh và cập nhật lại cho phù hợp.
|