Chi tiết tin tức

|

Phần mềm Uneti Online

I. PHẦN MỀM CÀI ĐẶT VÀ HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

1. Phần mềm Uneti Online:

 • Đối tượng sử dụng: Toàn trường.
 • Tài liệu hướng dẫn cài đặt (cách cài đặt tương tự cài đặt phân hệ EDU): Tải file
 • Phần mềm cài đặt: Tải file


2. Ghi chú:

 • Để giải nén các file phần mềm cài đặt, sử dụng phần mềm giải nén file (Tải file); Để đọc các tài liệu hướng dẫn, sử dụng phần mềm đọc file PDF (Tải file).
 • Người dùng sử dụng hệ điều hành Windows XP, có thể cần cài đặt bổ sung các phần mềm sau: 1. Dotnet Framework 4.0 (Tải file); 2. Dotnet Framework 3.5 (Tải file); 3. Microsoft Windows Installer KB893803-v2-x86 (Tải file); 4. Wic_x86_enu (Tải file)
 • Tùy theo hệ điều hành và các ứng dụng đã được cài đặt trên máy tính. Người dùng lựa chọn các file cần tải về cho phù hợp.

 

II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

1. Phần mềm Uneti Online:
 • Đối tượng sử dụng (đối tượng 2, đối tượng 3): Phòng Đào tạo; Phòng Tổ chức Cán bộ; Phòng Quản lý Khoa học; Phòng Tài chính Kế toán; Các khoa chuyên môn.
 • Tài liệu hướng dẫn sử dụng: Tải file
 • Ghi chú:
  • Đối tượng 2 là người dùng: Giúp việc đối tượng 3 trong việc cập nhật, rà soát, theo dõi và kiểm tra dữ liệu trên hệ thống phần mềm (khuyến nghị: đăng ký mỗi cơ sở 01 người dùng đối tượng 2)
  • Đối tượng 3 là người dùng: Trưởng đơn vị (Trưởng phòng; Trưởng khoa) chịu trách nhiệm về sự phù hợp, tính chính xác của dữ liệu trên phần mềm
  • Đối tượng 2 và đối tượng 3 do đơn vị đăng ký và đề nghị phân quyền
|